Các bác cho em hỏi với, hóa đơn từ tháng 6/2015 jo mới kê khai thì có …

– Các bác cho em hỏi với, hóa đơn từ tháng 6/2015 jo mới kê khai thì có đc khấu trừ thuế không?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 12, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Các bác cho em hỏi với, hóa đơn từ tháng 6/2015 jo mới kê khai thì có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *