Các bác cho em hỏi "công ty Cổ phần ko sử dụng ngân sách NN, chồng là CT HĐQT – …

– Các bác cho em hỏi “công ty Cổ phần ko sử dụng ngân sách NN, chồng là CT HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Cty, Cty có giám đốc (thuê), thì vợ có đứng chức danh kế toán trưởng đc ko ạ”? em cảm ơn ạ

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 11, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Các bác cho em hỏi "công ty Cổ phần ko sử dụng ngân sách NN, chồng là CT HĐQT – …”

  • Điều 51 Luật kế toán. Những người không được làm kế toán:
    3. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *