Các anh chị tư vấn giúp em ạ !Công ty em có khoảng 100 laptop ( đều dưới 30 tri…

– Các anh chị tư vấn giúp em ạ !
Công ty em có khoảng 100 laptop ( đều dưới 30 triệu ạ ) cho đi thuê từ năm 2013. Nhưng chị kế toán cũ lại đưa vào hàng hóa và không có khấu hao hay phân bổ gì, nên doanh thu từ việc cho thuê= lợi nhuận !
Đến năm nay, các laptop đều đã cũ và lạc hậu, các anh chị cho e lời khuyên về hướng giải quyết vs ạ!
Em có thể chuyển sang kho công cụ dụng cụ và phân bổ hết trong năm 2016 dc k a!

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 11, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị tư vấn giúp em ạ !Công ty em có khoảng 100 laptop ( đều dưới 30 tri…”

 • Trước tiên cần làm rõ một số thông tin:
  + Công ty bạn có đăng ký dịch vụ cho thuê này trong giấy phép kinh doanh hay là không?
  + Kế toán cũ của công ty đã hạch toán như thế nào cho hoạt động cho thuê này?
  + Hợp đồng cho thuê đó thể hiện việc xuất hoá đơn một lần cho số tiền trả truóc một lần, hay là xuất trả theo từng kỳ ?
  + Và, bạn cứ lập ra bảng phân bổ đúng để nháp xem ( ví dụ phân bổ 3 năm đi). tính tổng số chi phí phân bổ trong từng năm so với tổng chi phí của năm đó ( hoặc so với tổng doanh thu) khoảng bao nhiêu %. Mục đích của việc này là để xem phần chi phí bỏ sót này có trọng yếu hay là không, để xem xét sẽ phải hồi tố số liệu, hoặc phi hồi tố.
  Như vậy sẽ có hướng giải quyết cho bạn.

 • đưa vào làm chi phí trả trước (theo tt45 thì hiệu lực tư 10/06/2013) nếu như trước thời điểm đó thì hạch toán TSCĐ và kết chuyển sang 242 phân bổ…. vấn đề là hóa đơn viết như nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *