Cả nhà cho em hỏi chút: Hợp đồng nhân công ứng dụng thì có chịu thuế VAT không ạ…

– Cả nhà cho em hỏi chút: Hợp đồng nhân công ứng dụng thì có chịu thuế VAT không ạ? Trong hợp đồng sẽ chỉ rõ nhân công tham gia dự án ứng dụng ạ.
Cảm ơn các anh chị.

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 11, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút: Hợp đồng nhân công ứng dụng thì có chịu thuế VAT không ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *