Cả nhà ơi, cho mình hỏi tý, từ T1.2016 công ty khách hàng bên mình có mua hàng …

– Cả nhà ơi, cho mình hỏi tý, từ T1.2016 công ty khách hàng bên mình có mua hàng trị giá hóa đơn trên 25 triệu đã thanh toán tiền mặt, Nay bên họ chuẩn bị quyết toán nhờ bên mình xử lý giúp. Bên họ sẽ chuyển tiền vào TK ngân hàng cho bên mình sau đó mình sẽ thanh toán lại cho khách khoản tiền đó bằng tiền mặt. Nhưng mình không piết như vậy có hợp lý không a? và cần những gì để lưu chứng từ, cảm ơn cả nhà

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi, cho mình hỏi tý, từ T1.2016 công ty khách hàng bên mình có mua hàng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *