Cả nhà cho e hỏi chút ak em có hóa đơn mua đồ như này thì mình hạch toán và diễn…

– Cả nhà cho e hỏi chút ak em có hóa đơn mua đồ như này thì mình hạch toán và diễn dải ntn cho hợp lý ak? em cám ơn cả nhà ak!Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút ak em có hóa đơn mua đồ như này thì mình hạch toán và diễn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *