BHXH, BHYT, BHTN có thể đóng cho người nước ngoài là từ 1.1.2016 hay 1.1.2018 vậ…

– BHXH, BHYT, BHTN có thể đóng cho người nước ngoài là từ 1.1.2016 hay 1.1.2018 vậy anh chị em, em có thể xem ở văn bản bản nào?. Cảm ơn anh chị em.

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

4 thoughts on “BHXH, BHYT, BHTN có thể đóng cho người nước ngoài là từ 1.1.2016 hay 1.1.2018 vậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *