Anh/chị cho em hỏi: Dầu chạy máy phát trong doanh nghiệp kinh doanh Khách sạn, ă…

– Anh/chị cho em hỏi: Dầu chạy máy phát trong doanh nghiệp kinh doanh Khách sạn, ăn uống nên hạch toán vào TK 642 hay TK 627 ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

Dầu này phục vụ chung khi doanh nghiệp mất điện ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Anh/chị cho em hỏi: Dầu chạy máy phát trong doanh nghiệp kinh doanh Khách sạn, ă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *