Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê văn phòng

Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê văn phòng

Công ty tôi hiện có thừa diện tích văn phòng không sử dụng đến nên công ty thực hiện cho công ty khác thuê lại với thời hạn 2 năm, giá thuê mỗi tháng là 10 triệu đồng, khách hàng trả tiền trước 1 năm là 120 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi tính giá tính thuế giá trị gia tăng là 10 triệu đồng hay tính trên toàn bộ số tiền 120 triệu đồng bên thuê trả trước?

Trả lời:
Tại khoản 6, điều 7, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định đối với hoạt động cho thuê văn phòng thì Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.

Như vậy, trường hợp công ty bạn nhận tiền thuê trả trước 1 năm thì giá tính thuế giá trị gia tăng tính trên toàn bộ số tiền nhận được là 120 triệu đồng.

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *