Thời điểm xác định thuế GTGT?

Thời điểm xác định thuế GTGT?

Công ty tôi có ký hợp đồng xây dựng 02 khu nhà ăn cho một doanh nghiệp, trong tháng 9 có thực hiện bàn giao, tuy nhiên theo hợp đồng khách hàng sẽ thanh toán sau 2 tháng kể từ khi nhận bàn giao. Vậy xin hỏi, công ty tôi xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm khách hàng trả tiền có đúng không?

Trả lời:
Căn cứ quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng tại điểm 5, điều 8, thông tư 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ quy định nêu trên, công ty của bạn xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm khách hàng trả tiền là không đúng quy định. Công ty bạn phải xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao tầu cho khách hàng.

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *