nhân viên A đang trong thời gian thử việc và công ty B đã đăng ký MÃ SỐ THUẾ TNC…

– nhân viên A đang trong thời gian thử việc và công ty B đã đăng ký MÃ SỐ THUẾ TNCN cho nhân viên này . bây giờ A nghỉ ngang chấm dứt hợp đồng vậy mã số thuế công ty B đã đăng ký có ảnh hưởng gì ko ạ . sau này quyết toán TNCN có rắc rối j ko ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

3 thoughts on “nhân viên A đang trong thời gian thử việc và công ty B đã đăng ký MÃ SỐ THUẾ TNC…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *