Khai thuế TNCN từng lần phát sinh thì có phải khai quyết toán thuế TNCN

Khai thuế TNCN từng lần phát sinh thì có phải khai quyết toán thuế TNCN.

Tháng 9 vừa rồi tôi có bán 1 mảnh đất và đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin hỏi đến kỳ quyết toán tôi có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập từ việc bán bất động sản này nữa không?

Trả lời:
Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cá nhân thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh và không khai quyết toán thuế.

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *