Điều kiện hồ sơ áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu

Điều kiện hồ sơ áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu

Công ty tôi trong tháng có ký hợp đồng sửa chữa tầu biển với khách hàng nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ sửa chữa tầu biển xuất khẩu thì công ty phải có những hồ sơ thủ tục gì?

Trả lời:
Tại điểm 2b, điều 9 thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu thì để được áp dụng thuế suất 0% công ty bạn phải chuẩn bị những có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ sau:

– Hợp đồng cung ứng dịch vụ với khách hàng nước ngoài.

– Chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
– Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu tầu biển vào Việt Nam để tiến hành sửa chữa và hồ sơ, thủ tục xuất khẩu tầu biển khi sửa chữa xong.

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *