Các anh chị cho em hỏi chút ạ.Em hiện giờ vẫn đang là sinh viên, sáng nay cô gi…

– Các anh chị cho em hỏi chút ạ.
Em hiện giờ vẫn đang là sinh viên, sáng nay cô giáo e có cho bài tập, và em có chút thắc mắc:
Công ty A có xuất khẩu sản phẩm P. Giá xuất khẩu là giá FOB.
Cô giáo có cho dữ liệu gồm giá EX và phí vận chuyển nội địa và thuế GTGT của vận chuyển nội địa.
Cô bảo: giá FOB = Giá EX + vận chuyển nội địa + thuế GTGT của vận chuyển nội địa.
Em có thắc mắc với cô: Thuế GTGT của vận chuyển nội địa không được coi là chi phí nên không được tính vào giá FOB kia, nhưng cô bảo phải tính vào. (phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ)
Các anh chị cho em hỏi là sao lại như vậy ạ?
(Bài cô cho còn dài, và nhiều yêu cầu, nhưng e thắc mắc điểm này thôi ạ)
Em cảm ơn ạ!

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút ạ.Em hiện giờ vẫn đang là sinh viên, sáng nay cô gi…”

  • Theo mình biết thì giá fob được quy định trên hợp đồng ký kết giữa 2 bên. Không thể nói nó bằng cái gì cộng cái gì. Những cái nêu trên chỉ là chi phí đầu vào mà thôi. Giá bán phụ thuộc thỏa thuận 2 bên.

  • Tùy cách hiểu fob là gì do incoterm k phải là luật nên có thể định nghĩa lại nó trông hợp đồng. Tùy nhiên với định nghĩa chung và cách hiểu phổ biến về incoterm thì có vẻ là cô giáo bạn đã sai. Vật đc hạch toán riêng, khi có đc hưởng 0% vật đầu ra và hoàn vật đầu vào nên thực tế dn k gánh chịu khoản thuế này, đó đó nó không phải là chị phí để đưa vào giá fob.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *