Cả nhà ơi mình có vấn đề này phân van :Hiện tại mình có lô hang từ nước ngoài …

– Cả nhà ơi mình có vấn đề này phân van :

Hiện tại mình có lô hang từ nước ngoài về tổng tiền. 5000 usd tỷ giá tính thuế để khai hải quan 21500 vnd ,nhưng khi khai thuế tờ khai gtgt thì mình áp dụng tỷ giá trên tờ khai hay tỷ giá ngân hàng dang ky mau 08 ngày hôm nhập khẩu vây .

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *