Cả nhà cho em hoi với ạ công ty em thành lập 29/09/2016 gio e lập toè khai thuế …

– Cả nhà cho em hoi với ạ công ty em thành lập 29/09/2016 gio e lập toè khai thuế môn bài thì chỉ tiêu tiền ntn đúng k ạ???Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hoi với ạ công ty em thành lập 29/09/2016 gio e lập toè khai thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *