Anh chị cho e hỏi với ạ. sếp e đang muốn mua xe 4 chân,sếp đang băn khoăn ko biế…

– Anh chị cho e hỏi với ạ. sếp e đang muốn mua xe 4 chân,sếp đang băn khoăn ko biết nên đk tư nhân hay tổ chức thì hợp lý?và các loại thuế cho đk xe đó ntn? Ai biết tư vấn giúp e với ạ. Em cảm ơn cả nhà ạ

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 6, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho e hỏi với ạ. sếp e đang muốn mua xe 4 chân,sếp đang băn khoăn ko biế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *