(T/h thông báo phát hành hóa đơn)Tình hình là Công ty em chuẩn bị nhận phạt về …

– (T/h thông báo phát hành hóa đơn)
Tình hình là Công ty em chuẩn bị nhận phạt về lỗi phát hành hóa đơn rồi. T/h của công ty như thế này ạ.
Ngày 7/2/2016 cty em gửi thông báo phát hành hóa đơn, ngày ĐK sử dụng là ngày 14/2, hóa đơn đầu tiên (số 01) ngày 14/2, ngày lập thông báo là ngày 3/2.CQ thuế gửi Tb xuống cho DN báo DN xuất hđ sai thời điểm. Buổi chiều KT đến bộ phận Ấn chỉ mang theo hóa đơn số 1 và TBPT hóa đơn, sau một hồi chuyển từ cán bộ thuế này sang cán bộ thuế khác thì được giải thích là giờ không phạt về HĐ bất hợp pháp và phạt về tội thông tin trên TBPH hóa đơn không trùng khớp, ngày lập và ngày gửi khác nhau. Yêu cầu KT mai mang giấy UQ + ĐK KD photo lên làm biên bản và nhận QĐ phạt. Theo như thông tư 39 thì bên em không VP lỗi xuất trước hóa đơn nhưng lại vi phạm lỗi ” phải gửi thông báo PH hóa đơn trước 10 ngày”.
CÁc AC cho em hỏi T/h này cty em có bị phạt theo khung phạt theo khoản 3, điều 3 nghị định 49/2016 không?

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 5, 2016

account_box admin

20 thoughts on “(T/h thông báo phát hành hóa đơn)Tình hình là Công ty em chuẩn bị nhận phạt về …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *