Cả nhà cho e hỏi cái, cái hóa đơn có hợp lệ ko, khi tra cứu thông tin thì thấy c…

– Cả nhà cho e hỏi cái, cái hóa đơn có hợp lệ ko, khi tra cứu thông tin thì thấy công ty tính thuế theo PP Trực tiếp thì hóa đơn nếu hợp lệ vẫn dc cty mình vẫn dc khấu trừ thuế đúng ko.Thanks
Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 5, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *