Em có thắc mắc trong bảng cân đối tài khoản của bctc, nếu chỉ tiêu 515, 911 e qu…

– Em có thắc mắc trong bảng cân đối tài khoản của bctc, nếu chỉ tiêu 515, 911 e quên k điền số liệu vào thì có sao k ạ? Nay e xem lại bctc của năm trc kế toán trước làm thì thấy vậy:(

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 4, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Em có thắc mắc trong bảng cân đối tài khoản của bctc, nếu chỉ tiêu 515, 911 e qu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *