Cả nhà mình ai còn thức giúp e câu này với ak. Mua ngày 31 thì có tính lãi của t…

– Cả nhà mình ai còn thức giúp e câu này với ak. Mua ngày 31 thì có tính lãi của tháng đó luôn k ạTips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 4, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *