Xác định đối tượng nộp thuế TNCN

Xác định đối tượng nộp thuế TNCN?

Tôi và em tôi đồng sở hữu 01 căn nhà, đã thống nhất ký hợp đồng cho thuê nhà do tôi là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế, với thời gian thuê từ 1/1/2016 đến 31/12/2016 và mức giá cho thuê là 180 triệu đồng/1 năm. Số tiền này đã phân chia cho 2 chị em mỗi người được nhận 90 triệu đồng. Theo quy định mới tôi được biết nếu doanh thu cho thuê tài sản dưới 100 triệu đồng thì không phải nộp thuế TNCN. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp này tôi có thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN không?

Trả lời:
Căn cứ Điều 4 Thông tư 92 ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản có quy định:

“Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.”

Trường hợp của bạn là đồng sở hữu căn nhà cho thuê và bạn là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế nên doanh thu tính thuế được xác định cho một người đại diện duy nhất là bạn; do vậy bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản nêu trên với doanh thu tính thuế là 180 triệu đồng

local_offerevent_note October 3, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *