Cả nhà cho mình hỏi VĐ như sau: công ty mình năm 2014 lúc qtoan bị giảm thuế va…

– Cả nhà cho mình hỏi VĐ như sau: công ty mình năm 2014 lúc qtoan bị giảm thuế vat 31 tr do các hoá đơn k hợp lệ, kế toán chỉ làm giảm vat trên sổ sách mà không giảm trên tờ khai thuế hàng quý, đến bẩy giờ mới phát hiện ra, vậy Cty mình có bị phạt không và cách xử lý thế nào ah, số thuế bị giảm k làm ảnh hưởng đến việc thiếu vat hàng quý

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 3, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *