Cả nhà cho mình hỏi tí nha.Cty mình vừa mua 1 cái tivi và 1 cái máy lạnh2 mặt …

– Cả nhà cho mình hỏi tí nha.
Cty mình vừa mua 1 cái tivi và 1 cái máy lạnh
2 mặt hàng này mình đưa vào TK nào vậy cả nhà?
MÌNH CÁM ƠN

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 3, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi tí nha.Cty mình vừa mua 1 cái tivi và 1 cái máy lạnh2 mặt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *