Cả nhà ai làm bên CKS hoặc rành bên hệ thống kê khai cho mình hỏi thăm. Giờ iTax…

– Cả nhà ai làm bên CKS hoặc rành bên hệ thống kê khai cho mình hỏi thăm. Giờ iTaxviewer nâng lên phiên bản 1.2.0 rồi mình mở lại những file đã tạo từ phiên bản cũ như BCT quý 2 thì ko xem dc. Báo ko đúng định dạng. Vậy giờ làm sao xem dc những file thuộc phiên bản trước!?

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 3, 2016

account_box admin

One thought on “Cả nhà ai làm bên CKS hoặc rành bên hệ thống kê khai cho mình hỏi thăm. Giờ iTax…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *