Giúp e với..Vừa làm hs hưởng bhtn thì lại tìm đc việc..15ngay sau khi e làm hồ s…

– Giúp e với..Vừa làm hs hưởng bhtn thì lại tìm đc việc..15ngay sau khi e làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà e tìn đc vc thì có đc nhận bhtn k? Có vị phạt k ak

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Giúp e với..Vừa làm hs hưởng bhtn thì lại tìm đc việc..15ngay sau khi e làm hồ s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *