Cho em hỏi là hiện nay là các hóa đơn đầu vào kể cả hóa đơn trực tiếp trên 20tr …

– Cho em hỏi là hiện nay là các hóa đơn đầu vào kể cả hóa đơn trực tiếp trên 20tr đều phải thanh toán qua ngân hàng mới đủ đk khấu trừ và ghi nhận chi phí đúng ko ạ
Em cảm ơn

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cho em hỏi là hiện nay là các hóa đơn đầu vào kể cả hóa đơn trực tiếp trên 20tr …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *