Các tiền bối cho em hỏi là: "công ty nhà cung cấp hàng cho bên em đang thanh tra…

– Các tiền bối cho em hỏi là: “công ty nhà cung cấp hàng cho bên em đang thanh tra, có một hoá đơn ngày 10/11/2015 trị giá 12.100.000 cả VAT, bên đấy huỷ và đã nói bằng lời nói huỷ với giám đốc bên em. Nhưng giám đốc bên em lại quên k nói với kế toán và như thuờng lệ, kế toán vẫn kê khai và hạch toán hoá đơn đó và đã quyết toán. Giờ bên đó thanh tra và yêu cầu bên em trả lại hoá đơn đó và làm biên bản thu hồi. Và còn doạ bên em là nếu k trả hoá đơn đó thì bên em sẽ bị công an kinh tế vào”. Các tiền bối cho em hỏi là giờ làm thế nào để cả 2 bên cùng có lợi ạ. Và nếu nhất quyết k trả thì có phải công an sẽ vào hỏi thăm bên em ko ạ. Em lo lắng quá.

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

One thought on “Các tiền bối cho em hỏi là: "công ty nhà cung cấp hàng cho bên em đang thanh tra…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *