Anh chị cho em hỏi chút ạ.Số lượng trên tờ khai hải quan nhập khẩu chênh lệch v…

– Anh chị cho em hỏi chút ạ.
Số lượng trên tờ khai hải quan nhập khẩu chênh lệch với invoice và packing list như vậy có chấp nhận được không ạ?
Em cảm ơn cả nhà ạ

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chút ạ.Số lượng trên tờ khai hải quan nhập khẩu chênh lệch v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *