Mọii người cho em hỏi, công ty dì minhf thành lập từ tháng 1 năm nay, nhưng chưa…

– Mọii người cho em hỏi, công ty dì minhf thành lập từ tháng 1 năm nay, nhưng chưa làm gì vì chưa phát sinh hoạt động j cả, giờ mình mới nghe nói chưa làm j cũng phải nộp tờ khai thuế, giờ mình phải làm sao, làm sao để giảm nhẹ khung phạt hả mọi người

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Mọii người cho em hỏi, công ty dì minhf thành lập từ tháng 1 năm nay, nhưng chưa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *