Mọi người cho e hỏi với ạ. E làm việc tại công ty và đóng baot hiểm từ tháng 5/2…

– Mọi người cho e hỏi với ạ. E làm việc tại công ty và đóng baot hiểm từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015. Tháng 1/2016 em. nghỉ làm và đến tháng 7/2016 em sinh em bé(em sinh ngày 3/7/2016). Trường hợp của em có đc nhận tiền thai sản không? Mn giúp e với. E cảm ơn ạ.

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi với ạ. E làm việc tại công ty và đóng baot hiểm từ tháng 5/2…”

  • Theo quy định của Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng bảo hiểm từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con. Mình nghĩ bạn đủ đều kiện nhận nhen bạn!

  • Võ Tâm trích luật là đủ 6 tháng TRONG 12 tháng trước khi sinh con, còn Vo Hai thì trường hợp 12 tháng TRƯỚC khi sinh, thử xem lại vấn đề này xem đã đúng quy định chưa đã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *