Cho mh hỏi tý mh mới làm bên cty xây dựng mà trong quý mua NLV xuất thẳg công tr…

– Cho mh hỏi tý mh mới làm bên cty xây dựng mà trong quý mua NLV xuất thẳg công trình làm tăng Nợ TK 154 nhưng cuối quý kết chuyển giá vốn hàng bán Tk 632 thì làm sao nhỉ

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

One thought on “Cho mh hỏi tý mh mới làm bên cty xây dựng mà trong quý mua NLV xuất thẳg công tr…”

  • TK 154 bạn theo dõi chi tiết theo công trình, vật tư ct nào thì theo ct đó. Cuối kỳ vẫn treo 154 qa kỳ sau dc. Khi nào xuất hoá đơn cho ct đó thì mới kết chuyển 154 sang 632 theo chi phí tương ứng của ct.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *