Chào anh/chị. Em có vấn đề về cách hạch toán chi phí. Mong anh chị tư vấn dùm….

– Chào anh/chị.

Em có vấn đề về cách hạch toán chi phí. Mong anh chị tư vấn dùm. Cty em có 1 hóa đơn nội dung ” Phí phân tích ứng dụng ” số tiền là: 66,112,200 . Khoản tiền này em đưa vào chi phí 1 lần trong tháng đó luôn được không. Vì ứng dụng kế toán này mua khá cao với số tiền hơn 1 tỷ, nên cty em không muốn mua nữa và thế là họ xuất hóa đơn tính phí

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Chào anh/chị. Em có vấn đề về cách hạch toán chi phí. Mong anh chị tư vấn dùm….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *