Các anh chị cho em hỏi với aE đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên, em đã kết …

– Các anh chị cho em hỏi với a
E đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên, em đã kết xuất và gửi bản mềm cho thuế rồi, nhưng thuế bên Hoàng Mai bảo nộp cả bản cứng và phải kết xuất XML ra rồi in mới chấp nhận, anh chị cho em hỏi e kết xuất rồi nhưng ko mở lên được thế này là lỗi gì a
Em cảm ơn ạTips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi với aE đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên, em đã kết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *