Cả nhà ơi ..cho mình hỏi chút . Liên đoàn lao đông yêu cầu công ty mình tham gia…

– Cả nhà ơi ..cho mình hỏi chút . Liên đoàn lao đông yêu cầu công ty mình tham gia liên công đoàn từ tháng 8 . Nay tháng 9 rồi mà mình có nói sếp đóng tiền kinh phí công đoàn . Nhưng sếp chưa đóng . Vậy mức phạt sao cả nhà .

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi ..cho mình hỏi chút . Liên đoàn lao đông yêu cầu công ty mình tham gia…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *