Cả nhà giúp em với ạEm muốn thay đổi số CMND đã khai báo trước đó nhưng mà em c…

– Cả nhà giúp em với ạ
Em muốn thay đổi số CMND đã khai báo trước đó nhưng mà em chưa có sổ BH thì làm thủ tục gì ạ

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 30, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà giúp em với ạEm muốn thay đổi số CMND đã khai báo trước đó nhưng mà em c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *