mọi người cho e hỏi, em mới nhận 3 hoá đơn thì trong đó có 2 cái là khách hàng i…

– mọi người cho e hỏi, em mới nhận 3 hoá đơn thì trong đó có 2 cái là khách hàng in bằng máy kim, còn 1 cái là viết tay. thì em xin hỏi là cái hoá đơn viết tay kia có nhận được không?
em cảm ơn mọi người

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

2 thoughts on “mọi người cho e hỏi, em mới nhận 3 hoá đơn thì trong đó có 2 cái là khách hàng i…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *