Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB đối với trường hợp mua nguyên liệu đầu vào được quy định tại Thông tư mới ban hành được quy định như thế nào?

Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB đối với trường hợp mua nguyên liệu đầu vào được quy định tại Thông tư mới ban hành được quy định như thế nào?

Doanh nghiệp tôi kinh doanh mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Xin hỏi điều kiện khấu trừ thuế TTĐB đối với trường hợp mua nguyên liệu đầu vào được quy định tại Thông tư mới ban hành được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Thông tư 195 năm 2016 của Bộ Tài chính thì điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau:

Thứ nhất là đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu.

Thứ hai là trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước thì cần có:

Một là Hợp đồng mua bán hàng hoá, trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất;

Hai là Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng.

Ba là Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Bốn là hoá đơn GTGT khi mua hàng.

Như vậy, để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua nguyên liệu đầu vào, Công ty bạn phải có đầy đủ các thủ tục nêu trên.

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *