Cho mình hỏi Công ty mình đã tạm ngưng hoạt động được một năm, sổ BHXH cũng đã c…

– Cho mình hỏi Công ty mình đã tạm ngưng hoạt động được một năm, sổ BHXH cũng đã chốt, giờ nhân viên bên mình không muốn đóng BHXH nữa và muốn rút tiền BHXH một lần thì thủ tục như thế nào ạ. Anh, chị nào đã làm qua cho em hỏi thủ tục một chút ạ

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

One thought on “Cho mình hỏi Công ty mình đã tạm ngưng hoạt động được một năm, sổ BHXH cũng đã c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *