Chào tất cả anh chị e. Cho em hỏi là hóa đơn tiếp khách có cần bảng kê không ạ?…

– Chào tất cả anh chị e.
Cho em hỏi là hóa đơn tiếp khách có cần bảng kê không ạ? Nếu cần thì thông tư nào quy định ạ?
Thanks tất cả.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Chào tất cả anh chị e. Cho em hỏi là hóa đơn tiếp khách có cần bảng kê không ạ?…”

 • Hóa đơn em ghi tiếp khách => ko được chấp nhận nhé ! trong danh mục hàng hoá của TT 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế GTGT thì ko có mặt hàng, nhóm hàng nào tên là tiếp khách.

  Ghi là dịch vụ ăn uống(tiếp khách)- kèm bảng kê thì chấp nhận được.

  Theo quy định TT 153/2010/TT-BTC:

  2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

  a) Nội dung ghi trên hóa đơn

  Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

  Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư này.
  b) Nội dung trên bảng kê
  Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
  + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
  + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
  Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

 • háo đơn tiếp khách bạn kê khai thuế bình thường , hạch toán vào phí . Ơn trời trước đây bị khống chế 10% trên tổng phí . Nay cho thả phanh tùy theo tình hình kinh doanh của đơn vị miễn sao hợp lý .

 • 🙂 Thực tế quyết toán tùy cán bộ khó dễ, nhưng nếu đã bàn đến quy định thì:
  1. Không có hàng hóa hay dịch vụ nào mang tên tiếp khách, chỉ có hàng hóa dịch vụ là: Dịch vụ ăn, uống.
  2. Nếu hóa đơn không hiển thị chi tiết ăn uống cái gì thì phải có bảng kê đi kèm hóa đơn, bảng kê phải có chữ kí và con dấu của bên bán. Quy định về lập bảng kê chi tiết trong TT số 39 và 153
  3. Ngoài ra để hợp thức hóa về chi phí cho hóa đơn dich vụ ăn uống cần hoàn thiện thêm chứng từ phù hợp với tinh thần của thông tư số 78 và 96. Khi đó mới bảo vệ được chi phí cho DN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *