Các anh chị ơi cho em hỏi là tờ hóa đơn như thế này chấp nhận được hok dạ, do sế…

– Các anh chị ơi cho em hỏi là tờ hóa đơn như thế này chấp nhận được hok dạ, do sếp e đi công tác rồi mang về giờ e hok biết làm sao nữa. Giúp em với!!!!Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị ơi cho em hỏi là tờ hóa đơn như thế này chấp nhận được hok dạ, do sế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *