anh chị ơi, ứng dụng HTKK 3.4.0 của em bị này , mặc dù em đã xóa hết cái cũ, như…

– anh chị ơi, ứng dụng HTKK 3.4.0 của em bị này , mặc dù em đã xóa hết cái cũ, nhưng khi mở lên nó vẩn bị vậy, giúp em với anh chị, em cần gấp để kê khai. hic,..
cám ơn anh chị
( e tải 3.4.0 nhưng HTKK lại để 3.3.8)
Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

12 thoughts on “anh chị ơi, ứng dụng HTKK 3.4.0 của em bị này , mặc dù em đã xóa hết cái cũ, như…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *