Anh chị cho em hỏi với ạ:Em mới và làm công ty sản xuất: làm về biển bảng và in…

– Anh chị cho em hỏi với ạ:
Em mới và làm công ty sản xuất: làm về biển bảng và in ấn:
Đầu vào là cá hóa đơn sắt thép, bạt, …
Đầu ra là bảng kê các biển bản theo kchis thước khác nhau:
Em giờ làm phầm mềm kế toán: nhưng đang không biết phải hạch toán để tính giá thành như thế nào ạ:
Anh chị chỉ giúp em với ạ.
Là Tính giá thành theo từng cái biển bảng một hay là gộp chung cả đơn hàng cho tổng nguyên vật liệu cần dùng ạ, ( Vì khối lượng biển bảng rất nhiều mà kích thước mỗi loại lại khác nhau: số lượng 1 cái mà giá rất thấp từ 200->5tr)
Em không biết hạch toán như nào cho hợp lý.
Nhờ anh chi giúp đỡ. Em cảm ơn

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho em hỏi với ạ:Em mới và làm công ty sản xuất: làm về biển bảng và in…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *