Anh chị cho em hỏi công nợ thuế trong sổ sách kế toán và trên thuế không khớp nh…

– Anh chị cho em hỏi công nợ thuế trong sổ sách kế toán và trên thuế không khớp nhau thì làm sao điều chỉnh cho khớp bên thuế ạ. Trên bctc bên em trả dư tiền thuế mà trên thuế lại không dư thì giờ mình điều chỉnh sao. Em mới làm nên vẫn không biết đối chiếu ntn?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 29, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi công nợ thuế trong sổ sách kế toán và trên thuế không khớp nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *