Làm ơn cho em hỏi em báo giảm hẳn lao động từ tháng 7 với BHXH mà do lỗi phần mề…

– Làm ơn cho em hỏi em báo giảm hẳn lao động từ tháng 7 với BHXH mà do lỗi ứng dụng bgio mới gửi đc thì bị trả về do nộp muộn phải làm công văn. Mng có thể chỉ giúp em phải làm những giấy tờ công văn gì ạ, em nộp online ạ.

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 28, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *