Cty em moi nhan duoc don hang cty trong khu che xuat. Cty em ban hang cho cty tr…

– Cty em moi nhan duoc don hang cty trong khu che xuat. Cty em ban hang cho cty trong khu che xuat lan dau tien ạ. Mn cho em hỏi thue se la o% nhung to khai hai quan em can lam gi? O dau ạ

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 28, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cty em moi nhan duoc don hang cty trong khu che xuat. Cty em ban hang cho cty tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *