Cho em hỏi cả nhà với. Cty em năm 2016 thuế vào kiểm tra ss năm 2014 và ấn định …

– Cho em hỏi cả nhà với. Cty em năm 2016 thuế vào kiểm tra ss năm 2014 và ấn định thu thuế gtgt và thuế tndn trên doanh thu 70 tỷ. Mà 2014 cty đã xuất h đ đc 50 tỷ vậy họ bắt xuất hóa đơn trong năm 2016 là 20 tỷ nữa. Và họ thu luôn cả thuế nộp chậm của 20 tỷ luôn. Vậy kế toán giờ phải xử lý các hd của 20 tỷ đó ntn ạ? Mong cả nhà giúp e với.

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 28, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *