hào tất cả anh chị em trong hội. Em mới vào một công ty mà 6 năm qua thuê kế toá…

– hào tất cả anh chị em trong hội. Em mới vào một công ty mà 6 năm qua thuê kế toán ngoài làm sổ sách nhưng khổ nỗi 1 năm 1 người làm . Công ty làm về dịch vụ, khoảng 90 nhân viên, chi phí lương chiếm đến 70% mà có quá nhiều vấn đề bất ổn. 1. Không có thang bảng lương. 2.Không báo cáo về tình hình sd lao động .Không đóng bảo hiểm cho bất kỳ ai 3.Quyết toán thuế TNCN có 1 năm k nộp, mà những năm nộp thì người được quyết toán chỉ 1 số ít có mst. Mà kế toán ngoài kiếm đâu ra chứng minh ấy, xong điền mỗi số CMND là xong?! Cho em xin hỏi: 1. Bây giờ em đăng ký thang bảng lương mới có đc k? Sau này cán bộ thuế có bác hết chi phí lương những năm trước k ạ? 2.Báo cáo này có thực sự quan trọng không, trong khi cty em k đóng bảo hiểm cho ai cả. Báo mà k đóng có ổn k? 3.Bây giờ em làm lại quyết toán TNCN của 1 năm thiếu thì sau ngta có chấp nhận cp lương năm đó là hợp lệ k? hay là bác hết. 4.Làm sao để vừa né bảo hiểm vừa né được thuế TNCN ? Em tính làm hợp đồng thời vụ 2 tháng, đăng ký mst cho họ, xong cho nhân viên ký cam kết 02KK để không bị khấu trừ 10% liệu có phải là cách hay k? Mong các anh chị giúp đỡ!

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 24, 2016

account_box admin

5 thoughts on “hào tất cả anh chị em trong hội. Em mới vào một công ty mà 6 năm qua thuê kế toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *