XUẤT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH LẺ Hiện nay, bên em 1 ngày chắc có 2 – 3 khách lẻ. Bên e…

– XUẤT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH LẺ
Hiện nay, bên em 1 ngày chắc có 2 – 3 khách lẻ. Bên em làm theo thực tế nên sếp yêu cầu thực hiện đúng và đầy đủ. Theo thông tư 26/39 về cách lập hóa đơn thì tại “Tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”…….Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. Bên em vẫn xin lại thông tin khách hàng. Vậy xuất cụ thể như thế nào cho đúng ạ?
Cách 1. – Họ và tên người mua hàng: Người mua không lấy hóa đơn
– Tên đơn vị, địa chỉ bỏ trống, mst gạch bỏ.
(Đây là cách em tham khảo cách viết của kế toán thienung)
Cách 2. – Họ và tên người mua hàng: Anh/Chị ABCD
– Tên đơn vị: Người mua không lấy hóa đơn
– Địa chỉ: Ghi tên địa chỉ khách hàng
– MST gạch bỏ
Em muốn làm theo cách số 2 này, vì thể hiện được tên khách hàng. Như vậy có đúng luật không? Anh chị nào có văn bản hướng dẫn cụ thể cho em xin ạ?
Em xin cảm ơn!

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *