ĐĂNG KÝ NGỪNG NỘP TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN và PHÍ BVMT cả nhà cho mình hỏi …

– ĐĂNG KÝ NGỪNG NỘP TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN và PHÍ BVMT cả nhà cho mình hỏi thủ tục đăng ký ngừng nộp 2 tờ khai trên khi cty không còn kinh doanh ở linh vuc phải nộp thuế TN và Phí BVMT, ai đã làm rồi xin đc chia sẻ kinh nghiệm với ạ

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *